FINT AV ÄPP­LEN

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Pas­sa på att ut­nytt­ja allt fint som träd­går­den och na­tu­ren er­bju­der att an­vän­da som de­ko­ra­tio­ner nu un­der stun­dan­de hög­ti­der. De rö­da fi­na Ingrid Marie-äpp­le­na som ploc­ka­des in för vin­ter­för­va­ring i hös­tas kom­mer myc­ket väl till pass nu. För­u­tom att de ef­ter­mog­nat och sma­kar fan­tas­tiskt är de en ren pryd­nad i sig själ­va. Med li­te läc­ker sma­ragd­grön mos­sa som kon­trast ly­ser de upp ett helt rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.