AMARYLLISAR MED STIL

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Att dri­va ama­ryl­lislö­kar i blom är lätt, även om man kanske in­te all­tid lyc­kas med att få dem att blom­ma pre­cis till jul. Det finns så många oli­ka fi­na sor­ter. Med spän­ning vän­tar man på att de sväl­lan­de knop­par­na ska slå ut och blot­ta den pa­ran­ta blom­man. Om man in­te vill dri­va fram dem själv går det bra att kö­pa dem som snitt­blom­ma, de hål­ler sig rik­tigt länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.