Ny skär­brä­da i trä

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Andre­as Sara Wigsén

FRÅ­GA

Hej! Jag be­hö­ver en ny skär­brä­da. Den ska va­ra re­jäl och gans­ka en­kel, i trä. Jag har kol­lat runt li­te bland de van­li­ga va­ru­mär­ke­na men tyc­ker in­te att jag hit­tar nå­gon som fal­ler mig i sma­ken. Har du nå­got tips?

SVAR

Hej Andre­as! I Hem­tex de­sign­sam­ar­be­te med koc­ken Ta­req Tay­lor så finns en skär­brä­da som jag tyc­ker stäm­mer med din be­skriv­ning. Jag tyc­ker även att Royal De­sign har lik­nan­de al­ter­na­tiv. Skär­brä­dan från Hem­tex kos­tar 599 kro­nor. Hop­pas du gil­lar den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.