Bam­bu­golv

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Nils Zeth Björninger

FRÅ­GA

Hej! Jag und­rar om man kun­de få någ­ra kom­men­ta­rer kring bam­bu som golv­ma­te­ri­al?

SVAR

Hej Nils! Vad gäl­ler det este­tis­ka kan jag upp­le­va bam­bu­golv som li­te plott­ri­ga. Men i rätt mil­jö är det sä­kert jät­te­vac­kert. Kva­li­tets­mäs­sigt är bam­bu ett ka­non­ma­te­ri­al som är väl­digt slit­starkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.