Duk­ningstips till ny­år

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Je­a­net­te Sara Wigsén

FRÅ­GA

Hej Sara! Har idétor­ka när det kom­mer till ny­års­duk­ning. Vi har ald­rig bju­dit över folk för att fi­ra ny­år hem­ma hos oss, men den här gång­en har vi bju­dit över någ­ra vän­ner på fin­mid­dag. Jag är su­gen på att kö­pa li­te nytt och att läg­ga ex­tra ener­gi på just duk­ning och de­ko­ra­tion. Har du tips på ny­års­duk­ning?

SVAR

Hej Je­a­net­te! Vad kul att ni ska bju­da hem folk till er för ny­års­fi­ran­de! Visst har jag li­te tips till dig. Just ny­års­duk­ning­ar bru­kar va­ra i sil­ver, glit­ter, svart och vitt så jag har tip­sat om pro­duk­ter på det te­mat. Hop­pas du blir in­spi­re­rad!

1. Tygser­vett från Hem­tex, 39 kro­nor styck. 2. Drinks­ha­ker från Åh­léns, 249 kro­nor. 3. Timglas som rin­ner ige­nom på 15 mi­nu­ter, från Gra­nit, 99 kro­nor. 4. Silv­rig kon­fet­ti till bordsde­ko­ra­tion, från La­ger­haus, 19 kro­nor. 5. Cou­peglas från La­ger­haus, säljs i 6-pack för 299 kro­nor. 6. Bordstablett från Ica Hem­ma, 29,90 kro­nor styck. Per­fekt att star­ta 15 mi­nu­ter in­nan tolvsla­get!3 4 5 1 2 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.