Dra­gi­ga föns­ter

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - Py­sen Zeth Björninger

FRÅ­GA

Hal­lå! Jag har en frå­ga an­gå­en­de mitt gam­la föns­ter. Det är ett dub­belt föns­ter med en ut­an­på­lig­gan­de span­jo­lett som stäng­er bå­da kar­mar­na, men den slu­ter in­te tätt. Finns det nå­gon enkla­re me­tod för att und­vi­ka att det drar från fönst­ret nu när kal­la­re ti­der nal­kas?

SVAR

Hej­san Py­sen! Det ab­so­lut enklaste är att kö­pa gröv­re föns­ter­lis­ter i gum­mi, som p-list, och lim­ma om dem i föns­ter­kar­mens fals samt bak­si­dan på föns­ter­bå­gen.

Har du dä­re­mot sjyss­ta lis­ter så kan det va­ra så att ha­kar­na, som nor­malt sit­ter up­pe och ne­re på span­jo­let­ten, är slit­na. Då kan man be­hö­va ju­ste­ra pig­gar­na som sit­ter i föns­ter­bän­ken och fönst­rets öv­re om­fatt­ning. Då pressas span­jo­let­tens ha­kar ihop hår­da­re och fönst­ret tä­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.