Ele­fan­ter i krig

Des­sa jät­te­djur an­vän­des som grym­ma krigs­ma­ski­ner.

Historia junior - - Innehåll -

Ele­fan­ter bru­kar säl­lan dy­ka upp vid tal om krig, men det­ta jät­te­djur an­vän­des myc­ket i krig förr i ti­den. I Asi­en, Afri­ka och Mel­la­nöstern var ge­ne­ra­ler­na snab­ba att ta re­da på om de var bra i kamp. Det var i In­di­en an­vänd­ning­en av krig­s­e­le­fan­ter bör­ja­de.

Ele­fan­ter i krig om­ta­la­des för förs­ta gång­en runt år 400 f.kr. En ty­pisk in­disk krig­s­e­le­fant ha­de ett torn på ryg­gen med plats för två till fy­ra män. Des­sa män kun­de va­ra be­väp­na­de med pil­bå­ge, lans och spjut. Elefanterna ha­de små kloc­kor runt hal­sen och var ut­smyc­ka­de med ban­de­rol­ler i star­ka fär­ger. Ibland fäs­tes det svärd, klub­bor och ked­jor runt ele­fan­tens sna­bel. Skar­pa spet­sar som dop­pats i gift sat­tes ibland på be­tar­na. Det finns otäc­ka be­rät­tel­ser om hur fi­en­dens sol­da­ter skars i två med en en­da smäll från en ele­fant. Elefanterna utrustades se­na­re med ge­vär och kanoner. Mot slu­tet av 1800-ta­let togs änt­li­gen de sto­ra dju­ren ut ur tjänst och krig­s­e­le­fan­ter­nas tid var där­med över.

»ELEFANTERNA UTRUSTADES SE­NA­RE MED GE­VÄR OCH KANONER.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.