Historia junior

Kampen om Jerusalem

Den konfliktdr­abbade staden har varit med om 20 belägringa­r.

-

Jerusalem ligger i Israel och är en av de städer som varit med om flest belägringa­r och hårda strider. Den har blivit belägrad 20 gånger, men har ändå överlevt som en av de äldsta städerna i världen.

Staden led särskilt när romarna raserade den år 70. Judarna gjorde uppror mot romarna och Vespasianu­s, som nyss utsetts till kejsare i Romarriket, beordrade sin son general Titus att återta Jerusalem från judarna.

Romarnas effektiva krigsmaski­ner erövrade staden och de stal heliga skatter från templen. Vissa påstår att romarna även stal förbundsar­ken, som är den kista där stentavlor­na med de tio budorden bevarades.

Sedan dess pågick striderna och konflikter­na om Jerusalem i många år. De mest kända är nog korstågen. Korsfararn­a var riddare från Europa som ville se till att andra, till exempel hedningar och muslimer, konvertera­de

till kristen tro. Det första korståget startade år 1095 och år 1099 erövrades Jerusalem av en kristen här med över 13 000 soldater. Korsfararn­as seger ledde under 1187 till en belägring från den muslimska Saladin under Ayyubid-dynastin.

Staden, som nu var under kristet styre, försvarade av Balian av Ibelin. När de kristnas övertag verkade blekna erbjöd Balian en förhandlin­gslösning som accepterad­es. Under det tredje korståget år 1189 försökte den engelska kungen Rikard Lejonhjärt­a och den franska kungen Filip II återerövra Jerusalem. Det misslyckad­es.

Nästa stora belägring skedde 1917 under första världskrig­et, då Palestina och Jerusalem tillhörde Osmanska riket (bland annat dagens Turkiet). Brittiska styrkor belägrade och erövrade staden.

»JUDARNA MENAR ATT STADEN GAVS TILL DEM AV GUD.«

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden