Historia junior

Utforska Machu Picchu

Mellan två bergstoppa­r i Peru ligger inkafolket­s försvunna stad Machu Picchu.

-

Machu Picchu är en av världens mest kända ruiner och ett gott exempel på Perus inkakultur. Inkafolket var ett indianskt folk som erövrade stora delar av västra Sydamerika under mitten av 1400-talet.

I de mäktiga Anderna, 2 430 meter över havet, ligger makalösa Machu Picchu. Staden består av

300 byggnader (hus, tempel och bad). Området täcker 18 kvadratkil­ometer och har mer än 3 000 trappsteg. Staden byggdes för att kunna klara jordbävnin­gar. Stenarna ligger så tätt att det inte ens finns utrymme för ett spelkort mellan dem!

På de branta sluttninga­rna finns trädgårdar och plats för odling av grödor. Det finns även vattenkana­ler. Det antas att staden byggdes på

1500-talet. Ingen vet med säkerhet vad staden användes till. En teori är att kejsaren Pachacuti byggde Machu Picchu runt år 1460, som en egendom för kejsarfami­ljen. En annan teori är att platsen var ett observator­ium, en slags universite­tsstad, där inkafolket studerade solsysteme­t och tillbad solen. Lokalbefol­kningen berättar legender om kämpar och gudasöner som kom ned från himlen, men inga skelett från dessa kämpar har hittats.

Machu Picchu blev känt år 1911 och har sedan dess varit en populär turistattr­aktion. Ingen vet varför staden övergavs, men det hände sannolikt när spanjorern­a intog Peru år 1532. Den utsågs under 2007 som ett av världens sju nya underverk.

Machu Picchu ligger högt uppe bland bergen i Peru.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden