Historia junior

Kliv ombord med Christofer Columbus

Läs om Columbus berömda skepp Santa Maria och den dramatiska resan över havet.

-

»MAN ANTOG LÄNGE ATT DET VAR HAN SOM UPPTÄCKTE AMERIKA«

Det var glädje på Christofer Columbus skepp Santa Maria år 1492 när besättning­en äntligen fick land i sikte. De hade varit till havs i nästan tre månader sin jakt på nytt land. Av de tre skeppen som seglade från Spanien över Atlanten var Santa Maria det största. De sökte efter en vattenväg till Indien, för att slippa den långa resan på land.

Det var dock inte alls Indien de kommit till. Den första ön de upptäckte döpte de till San Salvador. Den ligger lite söder om dagens USA. Senare anlände de till vad de trodde var Japan, med det var Kuba. På julafton 1492 gick Santa Maria på grund utanför Haiti. De kunde inte reparera skadorna, så Columbus och besättning­en tog med sig allt de kunde från båten och använde materialet för att bygga fortet La Navidad. Han använde de två återståend­e skeppen för hemresan tillbaka till Spanien.

Columbus upprepade resan ytterligar­e tre gånger och man antog länge att det var han som "upptäckte" Amerika. Det stämmer dock inte, för vikingarna var där mycket tidigare.

Bogspröt

Den kraftiga träbalken som sticker ut från fören och är typisk för gamla seglingsfa­rtyg. Den gör att riggen kan fästas längre fram och området där seglet kan fästas förlängs.

Kaptenens hytt Lastrum

I stora skepp som detta anges lastkapaci­teten i "fat", det vill säga vinfat. Längst bak på skeppet fanns akterdäck med kaptenens hytt och arbetsrum.

Huvuddäck

Här skedde det dagliga arbetet under seglingen och här fanns det inget skydd mot vind, regn eller sjögång. Det var inte det bästa stället att befinna sig på under en storm!

Skott

Flera små kanoner kunde användas mot eventuella pirater. Under däck fanns det skiljevägg­ar, så kallade skott. Dessa såg till att lasten låg stilla även om det var stora vågor till sjöss.

Hytter

Officerarn­a hade också egna hytter.

Aktern

Santa Maria var en karack. Det är ett stort segelskepp med en hög, rundad bakdel och tre eller fyra master.

Vapen

Santa Maria var Columbus flaggskepp (förarens skepp) på hans första resa. Skeppet nådde till Haiti, men gick på grund här. Materialet från Santa

Maria användes för att bygga ett fort.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden