Historia junior

Albert Einstein

Albert Einstein är nog världens mest geniale forskare. Hans tankar och idéer om naturlagar­na har haft stor betydelse för mänsklighe­ten.

-

Albert Einstein föddes 1879 i Tyskland och är kanske den mest lysande forskare som någonsin levt. Han ligger bakom den speciella och den allmänna relativite­tsteorin, som är tankar om hur rum och tid ingår i beräkninge­n av fysikens lagar. Det låter komplicera­t, vilket det är! Kort förklarat betydde hans tankar att världens vetenskaps­män fick en grund för att förstå naturens osynliga krafter.

Einstein har haft en enorm betydelse för forskning och utveckling av våra samhällen. Einsteins intresse för vetenskap föddes när han som pojke lekte med sin fars kompass. Han funderade på de osynliga krafterna som påverkade nålen. Einstein gillade inte skolan och skolkade mycket på när han gick på universite­tet, men han tog ändå sin examen.

År 1905 kallas för hans mirakelår. Under en kort period skrev han fyra artiklar, som kom att ändra vår förståelse för världen för

»EINSTEINS INTRESSE FÖR VETENSKAP FÖDDES NÄR HAN SOM POJKE LEKTE MED SIN FARS KOMPASS. «

alltid. En av dem handlade om den världsberö­mda relativite­tsteorin.

I början blev Einstein mobbad av andra vetenskaps­män, men allt eftersom insåg de att han var ett geni. Han fick Nobelpris i fysik år 1921 och 1933 flydde Einstein, som var jude, från Nazityskla­nd. Han flyttade till USA och fick amerikansk­t medborgars­kap 1940. Einstein var inte säker på om det var möjligt att bygga en atombomb, men han uppmanade den amerikansk­a regeringen att forska på kärnreakti­oner med uran. Det är den process som skapar kärnkraft. Han fruktade att tyskarna skulle lyckas göra en atombomb innan USA. Einstein var inte ensam om att bygga atombomber­na, men arbetet var i stor grad baserat på hans idéer. När den första atombomben släpptes över Hiroshima i Japan i augusti 1945 var Einstein förfärad över den fruktansvä­rda förstörels­en. Han kämpade mot atombomber under resten av sitt liv.

 ??  ??
 ??  ?? Einsteins sommarhus i Tyskland beslagtogs av nazisterna. En konflikt om vem som äger hastighete­n fortsätter än idag.
Einsteins sommarhus i Tyskland beslagtogs av nazisterna. En konflikt om vem som äger hastighete­n fortsätter än idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden