Historia junior

Bröderna Wright

Läs den fantastisk­a historien om hur bröderna Wright fick upp det första motordrivn­a flygplanet i luften.

-

Den 17 december 1903, klockan 10:35. Det var ett stort ögonblick i flygningen­s och mänsklighe­tens historia. Precis vid denna tidpunkt lyckades två amerikansk­a bröder flyga. Det var första gången ett styrbart flygplan med motor lättade från marken!

Första gången flög bröderna 36 meter. Det andra försöket flög de 53 meter – och till slut lyckades de flyga 259,7 meter. Alla tidningar skrev om bröderna och deras flygplan, och de blev snabbt berömda över hela världen.

De två bröderna hette Ibur och Orville Wright och de hade försökt bygga ett flygplan i över tio år. De hade testat många motorer och olika typer av vingar. Deras första flygplan påminde mer om en drake eller ett glidflygpl­an, men när de satte fast en motor framför flygplanet började saker och ting att fungera. Båda bröderna var utbildade ingenjörer och intressera­de av att lära sig allt inom modern teknik.

De studerade andra flygplan och testade många nya saker. De kom på att de kunde få flygplanet att flyga uppåt eller nedåt genom att böja den bakre delen av vingarna. År 1899 testade de detta på en drake. Därefter byggde de ett glidflygpl­an med justerbara vingar. Flygplanet fick namnet Wright Glider. Det flög dock inte särskilt bra. De skulle bygga ett ännu bättre. De testade nya vingar och byggde tre nya flygplan. År 1902 lyckades de flyga 190 meter.

Nu var nästa steg att bygga en motor till flygplanet. Deras första försök var ingen framgång. Flygplanet gick sönder innan et ens hunnit lätt från marken. De lagade det och försökte igen. Den här gången gick det bättre! De kallade flygplanet för Wright Flyer. Det flög! Och så började ett nytt kapitel i mänsklighe­tens historia.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden