Historia junior

Nikola Tesla

-

Nikola Tesla var en skicklig uppfinnare som kallades för "trollkarle­n i väst". Han visade oss vilka möjlighete­r ström ger i vardagen. Han är mest känd för uppfinning­en av växelström. Det är den elektricit­et som kommer ut från vägguttage­n hemma hos dig. När du slår på datorn eller tv:n har du Tesla att tacka!

Tesla föddes 1856 i den lilla byn Smiljan i dagens Kroatien (då Kejsardöme­t Österrike). Han började studera till ingenjör 1875.

Det finns två typer av ström. Vid växelström skiftar strömmen riktning hela tiden. Vid likström går strömmen bara åt ett håll.

Thomas Edison som utvecklade glödlampan, föredrog likströmme­n, medan Tesla föredrog växelström. De två uppfinnarn­a hamnade senare i ett intensivt krig om vad som var bäst, men det berättar vi mer om senare.

När Tesla var klar med sina studier 1881 blev han chefsingen­jör i Ungerns nationella telefonbol­ag. Han började senare arbeta för Thomas Edisons företag, först i Paris och sedan i USA. Enligt rykten blev Tesla erbjuden 50 000 dollar för att bygga om likströmsg­eneratorer till växelström­sgenerator­er. (En generator omvandlar maskinkraf­t till elektricit­et). När han var färdig ska Edison ha sagt att "det bara var för skojs skull".

Tesla lämnade Edison och det blev starten på en bitter kamp mellan de två. År 1886 startade Tesla sitt eget företag och året

Nikola Tesla var mannen som uppfann växelström­men. Vi har honom att tacka för en värld av tekniska apparater som gör livet enklare.

»NÄR DU SLÅR PÅ DATORN ELLER TV:N HAR DU TESLA ATT TACKA!«

därpå byggde han sin första växelström­smotor. Den blev en succé!

Nu slog han sig samman med George Westinghou­se. Sedan började han att utveckla ett system som skulle fördela strömmen över större områden än Edisons system. Teslas produkter blev snart erkända som de bästa på marknaden. Idag finns det inget tvivel om att växelström­men är bland de viktigaste uppfinning­arna någonsin.

Senare i livet experiment­erade Tesla med trådlös telegrafi och utvecklade konstgjort ljud. Det var även han som upptäckte att jorden är magnetisk.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden