Kungspor­ten

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Den enor­ma Istar­por­ten var den åt­ton­de por­ten i Ba­by­lon och sta­dens hu­vud­port. Den sken i so­len och skic­ka­de ett budskap till al­la fi­en­der: Ba­by­lon är äls­kat av gu­dar­na. Por­ten var

12 me­ter hög och ha­de dör­rar av ce­der­trä. Port­hu­set ha­de 15 me­ter höga väg­gar med bil­der av djur och blom­mor. Por­ten bygg­des för kung Ne­bu­kad­ne­sar II som vil­le im­po­ne­ra bå­de sitt folk och gu­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.