Kung­en var gud

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Det fanns många sta­ter i Me­so­po­ta­mi­en som ha­de si­na eg­na ledare. De förs­ta kung­ar­na var ur­sprung­li­gen här­fö­ra­re. Någ­ra av kung­ar­na för­sök­te sam­la många sta­ter un­der sitt sty­re. På det sät­tet uppstod stör­re kung­a­dö­men med en ledare och hu­vud­stad. In­vå­nar­na be­trak­ta­de si­na kung­ar som en slags gu­dar. När det var krig på jor­den trod­de män­ni­skor att det var för att gu­dar­na kri­ga­de up­pe i him­len. De trod­de att gu­dar­na var av­und­sju­ka på varand­ra och där­för ham­na­de i krig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.