De förs­ta peng­ar­na och pri­set för en slav

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Me­so­po­ta­mi­er­na an­vän­de sil­ver­ring­ar i tu­sen­tals år, sen gjordes de förs­ta myn­ten. Om­kring år 2 500 f.kr. blev en she­kel Me­so­po­ta­mi­ens myn­ten­het. En må­nads ar­be­te vär­de­ra­des till 1 she­kel. En slav var värd mel­lan 10 och 20 she­kel. In­nan myn­ten ska­pa­des ris­ta­de in­vå­nar­na in sym­bo­ler i le­ra som an­vän­des i han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.