Skriv­konst

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Egyp­ti­er­na upp­fann pa­pyrus. Det är ett slags pap­per som görs av pa­pyrus­väx­ter som finns vid flo­den Ni­len. De an­vän­de ett sy­stem som de kal­la­de för hi­e­ro­gly­fer för att skri­va. Egyp­ti­er­na gjor­de även bok­stavs­lik­nan­de tec­ken som be­skrev oli­ka ljud. På så sätt kun­de de skri­va namn och idéer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.