Jord­bruk

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Om­kring år 2 000 f.kr. upp­täck­te de forn­ti­da egyp­ti­er­na att de kun­de spän­na fast si­na ox­ar till plo­gar­na. Det för­änd­ra­de jord­bru­ket to­talt. Egyp­ti­er­na gräv­de ock­så ka­ne­ler till Ni­lens vat­ten un­der över­sväm­ning­ar. De led­de un­dan vatt­net och an­vän­de det för att vatt­na fäl­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.