My­ke­ri­nospy­ra­mi­den

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Chefrens son Mu­ke­ri­nos bygg­de den mins­ta av de tre py­ra­mi­der­na i Gi­za. En stor del av an­lägg­ning­en blev ald­rig fär­dig och fors­ka­re tror där­för att han inte re­ge­ra­de sär­skilt länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.