PYRAMIDERNAS GÅ­TA

Hur bygg­des de?

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Det finns många te­o­ri­er om hur py­ra­mi­der­na bygg­des. En av de ny­a­re te­o­ri­er­na är te­o­rin om en in­re ramp, som kanske kan va­ra sva­ret på gå­tan.

År 5

Bloc­ken i den ned­re de­len av py­ra­mi­den höj­des med hjälp av en ut­vän­dig ramp.

År 16

Samtidigt som den ne­ders­ta de­len bygg­des sat­tes en ramp upp in­u­ti py­ra­mi­den.

År 20

Bloc­ken till de två övers­ta de­lar­na drogs upp på den in­re ram­pen. Samtidigt av­lägs­na­des den ytt­re ram­pen lång­samt, för att ge ext­ra bygg-ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.