FÖR­BE­RE­DEL­SER INFÖR NÄS­TA LIV

Mu­mi­fi­e­ring in­ne­bar bort­tag­ning av or­gan, ut­tork­ning och re­li­giös ma­gi.

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Krop­pen tor­kas ut

Den av­lid­nes kropp fylls och täcks med en typ av sal och läm­na­des se­dan för att tor­ka i 40 da­gar.

Hjär­na på krok

Hjär­nan an­sågs inte va­ra en vik­tig del av krop­pen, så den drogs ut ge­nom nä­san med en krok.

Präst med mask

En präst var of­ta när­va­ran­de. De bar en mask av Anu­bis – gu­den som föl­jer de dö­da till dö­dens ri­ke.

Hjär­tat kvar

Hjär­tat av­lägs­na­des inte från krop­pen. Man trod­de att det var sjä­lens cent­rum.

Krop­pen pac­kas in

Krop­pen smor­des in med ol­ja och kå­da, och lin­da­des in i lin­ne­band. Rem­sor­na fäs­tes med fly­tan­de kå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.