Sjä­lens öde

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Egyp­ti­er­na trod­de att gu­den Anu­bis för­de den dö­des själ till Osi­ris dom­stol, där hjär­tat pla­ce­ra­des i en våg­skål med en fjä­der från rätt­vi­sans gu­din­na. Om hjär­tat var lät­ta­re än fjä­dern kun­de den av­lid­na sjä­len pas­se­ra och väl­kom­nas av gu­den Osi­ris. Om hjär­tat var tyng­re slu­ka­des sjä­len av de­mo­nen Am­mit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.