Döds­mask

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

i guld

De gam­la egyp­ti­er­na trod­de att sjä­len skul­le åter­vän­da till krop­pen ef­ter dö­den. Döds­mas­ken såg till att sjä­len skul­le kän­na igen sin kropp. Kung­ar ha­de döds­mas­ker av guld. På bil­den ses fa­rao Tu­tank­hamuns be­röm­da döds­mask.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.