DET GAM­LA OLYM­PIA

En tur till an­ti­kens olym­pis­ka sta­di­on.

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Olym­pis­ka spe­len som an­ord­na­des mel­lan

776 f.kr. till 393 e.kr. var främst ett fem da­gar långt fi­ran­de till ära för gu­den Zeus. På den he­li­ga are­nan Al­tis kun­de män­ni­skor täv­la mot och till­be Zeus. Här fanns sta­di­on och hip­po­drom (täv­lings­ba­nor för häst­kapp­löp­ning) samt se­pa­ra­ta om­rå­den för de re­li­giö­sa hän­del­ser­na.

Det an­ti­ka Olym­pia vid fo­ten av Kro­nos­ber­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.