B

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för Box­ning

Kon­kur­ren­ter­na slogs med hän­der­na inlin­da­de i lä­der­rem­mar. Ring­en for­ma­des av publi­ken. Kam­pen kun­de va­ra i fle­ra tim­mar, tills en av del­ta­gar­na slogs ut el­ler kol­lap­sa­de av ut­matt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.