H

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för Her­ak­les

Ro­mar­na kal­la­de ho­nom Her­ku­les. Enligt my­ten grun­da­de han olym­pis­ka spe­len. Han fyll­de lung­or­na med luft och sprang tills han var tvung­en att an­das igen. Av­stån­det han sprang blev läng­den på en are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.