C

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för Cha­ri­ot-ra­ce

Cha­ri­ot-ra­ce (täv­ling­ar med vagn) var ex­tremt far­li­ga. Strids­vag­nen var en två­hju­lig vagn dra­gen av an­ting­en två el­ler fy­ra häs­tar. I själ­va vag­nen stod fö­ra­ren som of­ta var en slav till vag­nens äga­re. Täv­ling­ar­na hölls i hip­po­dro­men. Ba­nan var cir­ka

600 me­ter lång och 40 vag­nar kun­de täv­la samtidigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.