A

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för Al­ta­re

Det­ta om­rå­de var till ära av gu­den Zeus. Den vik­ti­gas­te hän­del­sen un­der spe­let var en he­ka­tomb – en enorm off­ring av 100 tju­rar på Zeus al­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.