L

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för Le­ni Ri­e­fenstahl

In­nan spe­len i Ber­lin år 1936 såg pro­pa­gan­da­film­re­gis­sö­ren Le­ni Ri­e­fenstahl till att de fem olym­pis­ka ring­ar­na gra­ve­ra­des in i en sten, för att an­ty­da att det­ta var en gam­mal sym­bol. Ring­ar­na är fak­tiskt inte sär­skilt gam­la. De teck­na­des för förs­ta gång­en 1913 och sym­bo­li­se­rar de fem världs­de­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.