I

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för In­skrip­tio­ner

Al­tis – det he­li­ga om­rå­det i Olym­pia – sken brons och mar­mor med si­na sta­ty­er av be­röm­da id­rotts­män och vik­ti­ga per­so­ner. Här fanns även en upp­sätt­ning sta­ty­er med in­gra­ve­ra­de namn på dem som ha­de fus­kat. Det var straf­fet för att fus­ka!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.