P

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för Pen­tat­lon

Ett pen­tat­lon be­stod av tre delar: spjut­kast, dis­kus­kast och längd­hopp. Om ing­en vin­na­re stod klar ef­ter de tre förs­ta de­lar­na av­gjor­des det i en sprint. Om ing­en vin­na­re skul­le stå klar ef­ter det, av­gjor­des det i brott­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.