Den olym­pis­ka histo­ri­en

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

776 f.kr.

Histo­ri­ker har fast­sla­git det­ta som året då den förs­ta olym­pi­a­den an­ord­na­des.

393 e.kr.

Den krist­na kej­sa­ren The­o­do­si­us stif­tar en lag som för­bju­der de olym­pis­ka spe­len och and­ra "hed­nis­ka" ar­range­mang. I

1875

En ut­gräv­ning av det gam­la Olym­pia bör­jar un­der led­ning av den tys­ka ar­ke­o­lo­gen Ernst Cur­ti­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.