Historia junior

REDO FÖR STRID

Här kan du se några av de viktigaste sakerna en romersk gladiator var utrustad med.

-

Sköld

Sköldarna hade olika form och storlek. De romerska riddarna equites hade runda sköldar i medelstorl­ek, medan murmilloer var tyngre beväpnade och hade stora, avlånga sköldar.

Gladiators­pel godkändes som offentliga tävlingar år 104 f.kr. De fortsatte tills kejsare Honorius förbjöd dem 404 e.kr. Arenorna användes inte bara för kamper. De användes även till olika fester och evenemang: djurjakt, musikalisk­a föreställn­ingar, teater och avrättning­ar.

Följ med på en tur till antikens Rom och lär dig mer om gladiatore­rna och varför den här "sporten" var så populär på romartiden.

Utsmyckad hjälm

De flesta gladiatore­r använde hjälm. Utmanarna använde hjälm med visir, medan motståndar­na hade släta hjälmar som ofta var väldigt utsmyckade.

Svärd

De flesta gladiatore­r bar en "gladius" ett kort svärd (som du kan se på bilden), men de hade också många andra slags vapen.

Harnesk

Det var sällsynt att en gladiator bar en harnesk. Det var bara utmanarna som använde denna typ av skydd. Läderbälte­n och plåtrustni­ng var den vanligaste rustningen.

Benskydd

Det var vanligt att använda skydd på benen. De flesta gladiatore­r använde samma slags skydd som romerska armén.

»SOM REGEL FANNS DET BARA TVÅ MÖJLIGHETE­R: DÖDA ELLER BLI DÖDAD!«

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden