Historia junior

Visste du att?

När Dura Europos i dagens Syrien belägrades 256 e.kr. skapade motståndar­na ett moln av svaveldiox­id och dödade 20 romerska soldater.

-

Skorpion

Skorpionen var ett enormt armborst som kunde skjuta pilar 400 meter.

Onager

Onagern är uppkallad efter en åsna. Dess kraft jämfördes nämligen med en åsnespark. Onagern kunde kasta sten och lerkrukor fyllda med brinnande tjära.

Livsfarlig­a kast

Stenarna som slungades mot fienden gjorde inte stor skada på muren, men de var livsfarlig­a för soldaterna som försvarade den.

Jordramp

För att kunna nå muren gjorde slavarna en ramp av jord.

Försvarare Ballist

Precis som skorpionen kunde de största av dessa kastmaskin­er träffa mål från ett avstånd på upp till 1 100 meter.

Bågskyttar

Soldaterna överst i tornet höll försvarsso­ldaterna upptagna. Det gjorde de genom att överösa dem med pilar, så att de inte kunde nå belägrings­maskinerna. Den enda möjlighete­n soldaterna hade att överleva ett romersk angrepp var att hålla tornet, stegarna och murbräckan undan muren.

Murbräcka Belägrings­torn

Det 15–25 meter höga tornet skyddade romarna från fiendernas pilar. En enorm trädstam som ofta var förstärkt med metall, kunde svingas fram och tillbaka för att krossa muren.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden