Historia junior

5 berömda vikingatta­cker

-

Lindisfarn­e

(793 e.kr.) Förmodlige­n vikingahis­toriens mest kända attack var även den första på engelsk mark – och därmed den mest oväntade. Klostret var en av de heligaste platserna i Storbritan­nien.

Rathlin Island (795 e.kr.)

Det fanns många rika och oskyddade kloster längs den irländska kusten. Det var lockande mål för vikingarna. Det första kända angreppet var på Rathlin Island, där ett klostret plundrades och brändes.

Martyrs Bay (806 e.kr.)

Det rika klostret Iona i Skottland attackerad­es av vikingar många gånger. Under den värsta attacken dödades 68 munkar och år 825 var klostret helt övergivet.

Sevilla (844 e.kr.)

Sevilla var den första platsen i Spanien som attackerad­es av vikingar. De belägrade staden i flera veckor, men led stora förluster. Morerna (dåtidens muslimska invånare i Sevilla) drev dem så småningom tillbaka.

Paris (885–886 e.kr.)

Hundratals vikingaske­pp och tusentals män anlände till Paris sent i november år 885. Planen var att attackera staden, men det misslyckad­es. Kejsaren betalade dem för att resa vidare längs Seine, men de hindrades från att segla vidare och var tvungna att bära skeppen över land.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden