De förs­ta lä­kar­na

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Det fanns två oli­ka ty­per av lä­ka­re i Me­so­po­ta­mi­en: ashi­pu-lä­ka­re och asu-lä­ka­re. Ashi­pu-lä­kar­na bad till gu­dar­na och äg­na­de sig åt vid­skep­li­ga ri­tu­a­ler. Asu-lä­kar­na an­vän­de istäl­let me­di­cins­ka väx­ter i be­hand­ling­en. De två lä­kar­ty­per­na sam­ar­be­ta­de of­ta för att be­hand­la sjuk­do­mar­na. Man an­vän­de allt från sköldpadde­skal, ormskinn, fikon och frön. Lä­kar­nas an­teck­ning­ar blev värl­dens förs­ta re­cept och jour­na­ler.

»MAN AN­VÄN­DE ALLT FRÅN SKÖLDPADDE­SKAL, ORMSKINN, FIKON OCH FRÖN.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.