Lä­ke­konst

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Egyp­ti­er­na ha­de lä­ka­re. Lä­kar­na kun­de ope­re­ra och be­hand­la till ex­em­pel brut­na ben. Egyp­ti­er­na var även de förs­ta i värl­den som ha­de tand­lä­ka­re. De an­vän­de un­der­li­ga "me­di­ci­ner", bland an­nat ho­nung och män­ni­sko­hjär­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.