Be­grav­des i py­ra­mi­der­na

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Egyp­tis­ka kung­ar be­grav­des i py­ra­mi­der el­ler långt un­der jor­den för att de­ras gra­var inte skul­le plund­ras. De in­re väg­gar­na ha­de vack­ra ut­smyck­ning­ar. Gra­var­na fyll­des med skat­ter, mat, möb­ler och and­ra fö­re­mål som kun­de va­ra an­vänd­ba­ra i näs­ta liv. Bön­der svep­tes en­kelt in i klä­der och be­grav­des i öknen till­sam­mans med var­dags­före­mål som mat och verk­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.