5 fak­ta om olym­pis­ka spe­len

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Po­li­tik och sport

Den olyck­li­ga mix­en po­li­tik och sport finns inte ba­ra idag. Det hän­de att fi­ent­li­ga sta­ter ute­slöts.

Ing­et ma­ra­ton

Det fanns ing­en ma­ra­ton­löp­ning i de gam­la olym­pis­ka spe­len. Histo­ri­en om Fei­dip­pi­des, som sprang från sla­get vid Ma­rat­hon till Athen 490 f.kr., är ba­ra en myt.

För­bud mot kvin­nor

Även om kvin­nor inte fick del­ta i de gam­la spe­len kun­de de fort­fa­ran­de bli olym­pis­ka vin­na­re. De kun­de näm­li­gen sat­sa peng­ar på de oli­ka la­gen.

Krigs­ti­der

De olym­pis­ka spe­len ställ­des in på grund av krig 1916, 1940 och 1944. Sam­ma sak hän­de även un­der de gam­la spe­len.

Pi­er­re de Cou­ber­tin

Idén om de mo­der­na olym­pis­ka spe­len kom från pe­da­go­gen ba­ron Pi­er­re de Cou­ber­tin. Han vil­le åter­uppli­va det gam­la ide­a­let om en sund själ i en sund kropp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.