V

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för Vik­to­ria

Vik­to­ria var se­gerns gu­din­na – och i an­ti­kens olym­pis­ka spel var se­gern av­gö­ran­de. Andra­plat­sen be­trak­ta­des som ett ne­der­lag.

»FRAMGÅNG I OLYM­PIA KUN­DE ÄNDRA EN UNG MANS LIV.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.