X

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för Xe­no­fon

Xe­no­fon var en gre­kisk för­fat­ta­re, fi­lo­sof och histo­ri­ker. Han var en av fi­lo­so­fens So­kra­tes ele­ver. Han dog i ex­il i Elis, nä­ra Olym­pia år 354 f.kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.