Tid­ning­ar

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

In­vå­nar­na i an­ti­kens Rom ha­de två tid­ning­ar. Ac­ta Se­na­tus såg till att ro­mar­na viss­te om vad som hän­de i se­na­ten (den sty­ran­de för­sam­ling­en i Rom), me­dan Ac­ta Di­ur­na rap­por­te­ra­de om väd­ret. Bå­da tid­ning­ar­na skrevs för hand, så det fanns inte så många ko­pi­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.