Sko­nas el­ler av­rät­tas?

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Gla­di­a­tor­spe­len blev väl­digt sto­ra. Där­för be­höv­des en chef som fick an­sva­ret för allt. Det kun­de va­ra kej­sa­ren själv el­ler en po­li­ti­ker. Che­fen kun­de till ex­em­pel be­stäm­ma om en del­ta­ga­re skul­le av­rät­tas ef­ter du­el­len, men de lät of­ta publi­ken av­gö­ra sa­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.