Myc­ket på pro­gram­met

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Det hän­de of­ta myc­ket an­nat på are­nan utö­ver gla­di­a­tor­kam­per­na. Det fram­för­des skå­de­spel om hi­sto­ris­ka hän­del­ser, of­ta om be­röm­da slag som ro­mar­na ha­de vun­nit. Det kun­de även va­ra kon­ser­ter, dikt­upp­läs­ning el­ler djur­pa­ra­der, där ex­o­tis­ka och säll­syn­ta djur vi­sa­des upp.

Här kan du se li­te av vad som på­gick på are­nor­na. Det fanns mu­si­ker som spe­la­de och det an­ord­na­des djur. kam­per med vil­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.