Kej­sa­ren som slogs mot sju­ka

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Kej­sa­re Com­mo­dus är bland an­nat känd för sitt en­ga­ge­mang i gla­di­a­tor­spel. Han bygg­de till och med en are­na i sitt eget pa­lats. Han tyck­te sär­skilt myc­ket om slakt av vil­da djur. Un­der hans tid dö­da­des över 100 le­jon, en gi­raff, tre ele­fan­ter och till och med en struts. Han käm­pa­de även mot and­ra gla­di­a­to­rer och för­lo­ra­de ald­rig, för ing­en gla­di­a­tor vå­ga­de dö­da kej­sa­ren. Dess­utom val­de han of­ta att slåss mot sju­ka och ska­da­de. Män­ni­skor som för­lo­rat kropps­de­lar bands, för­des till are­nan och dö­da­des där­ef­ter av Com­mo­dus, som låt­sa­des att de var gla­di­a­to­rer. Ro­mar­na fann hans hand­ling­ar osmak­li­ga och han blev se­na­re mör­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.