Full fart

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Un­der de mest över­då­di­ga gla­di­a­tor­kam­per­na an­vän­des ibland strids­vag­nar. Det var en gla­di­a­tor­typ som het­te es­se­da­ri­us (vagn­fö­ra­re) som käm­pa­de i dem. Des­sa gla­di­a­to­rer an­vän­des of­ta för att spe­la upp hi­sto­ris­ka skå­de­spel och snab­ba täv­ling­ar.

En re­li­ef (bild) från 100-ta­let e.kr. vi­sar hur des­sa täv­ling­ar ha­de fle­ra strids­vag­nar som kör­de sju el­ler fle­ra varv runt are­nan i en kamp mot kloc­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.