4. Land­gång

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

An­grep­pet bör­ja­de 8 ju­ni, ef­ter att skep­pen seg­lat in i den na­tur­li­ga ham­nen vid den syd­öst­ra de­len av klos­tet. Skep­pen drogs upp på stran­den, så att de inte skul­le fly­ta bort med tid­vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.