För­flytt­ning av sta­ty­er­na

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Det är inte känt hur de fan­tas­tis­ka sta­ty­er­na kom på plats. Det har inte hit­tats nå­got som på­min­ner om hjul el­ler kra­nar. Det finns inte hel­ler res­ter av sto­ra djur, som kan ha dra­git sta­ty­er­na. Vis­sa ex­per­ter tror att mo­ai­er­na flyt­ta­des med hjälp av slä­dar el­ler vag­nar. De enor­ma sta­ty­er­na flyt­ta­des så långt som 18 kilo­me­ter från sten­brot­tet där de höggs ut.

And­ra tror att sta­ty­er­na ha­de en run­dad bot­ten, så att ar­be­tar­na kun­de gunga dem från si­da till si­da med hjälp av rep och flyt­ta dem på så sätt.

Ar­ke­o­lo­ger­na är dock inte eni­ga. En an­nan te­o­ri kom­mer från Påsköns folk­säg­ner, som me­nar att gu­dar­na be­ord­ra­de sta­ty­er­na att gå ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.