Flyd­de hit?

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

En gam­mal le­gend från Pe­ru be­rät­tar att de he­li­ga kvinnorna (ma­macu­nas) och prä­stin­nor­na flyd­de från inka­fol­kets hu­vud­stad Cuzco när span­jo­rer­na er­öv­ra­de lan­det. Kanske be­gav de sig till Machu Pic­chu?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.