Ven­ti­ler

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

Des­sa ven­ti­ler skul­le se till att luf­ten kun­de ström­ma ge­nom ving­ar­nas yta, me­dan ving­en rör­de sig upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.